.

Centrum Pointé, n.o.

Centrum Pointé, n.o.

Ilustračný obrázok

Niečo o nás

Čo ponúkame

Základnou službou je poskytovanie marketingových a IT aktivít, ktoré sú zamerané aj na priamy predaj tovarov a služieb v závislosti od požiadaviek partnera, v mene ktorého je služba vykonávaná. Našim partnerom tak ponúkame výnimočnú príležitosť zvýšiť svoj predaj a zákaznícku klientelu. Z pohľadu zákazníka sa jedná o jedinečné produkty, ktoré sa oproti bežnej ponuke líšia kvalitatívne, cenovo, zložením alebo kombináciou jednotlivých faktorov. V súčasnosti spolupracujeme s mobilným operátorom, zdravotnou poisťovňou, výrobcom zariadení pre ochranu seniorov v domácnostiach, ale sme taktiež výhradným dodávateľom zdravých snackov a pochutín. Zároveň tvoríme aj vlastné portfólio zdravej výživy, ktorú sami vyrábame. V IT sektore sa snažíme vybranými spôsobmi podporovať povedomie našich partnerov vytváraním reklamy, online nákupov a prezentácií.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Prioritou je integrácia znevýhodnených, zraniteľných a ZŤP osôb do pracovného procesu. Minimálny pomer takýchto osôb bude 50% všetkých zamestnancov. Okrem pravidelného režimu súvisiaceho s pracovným pomerom a pravidelného príjmu je hlavným pozitívom postupné vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie a získavanie informácií smerujúcich k možnosti založenia vlastného podnikania.

Podnikáme v oblastiach:

ochrana a bezpečnosť vzdelávanie

potraviny a nápoje obaly

iné (tovary a služby) reklama

 

Základné údaje

Druh RSP: integračný

Dátum pridelenia štatútu: 27.5.2021

Počet zamestnancov: 1-5

Servisné poukážky: Nie

Náhradné plnenie: Nie

Platca DPH: Nie

Adresa: Pod Horou 476/51, 040 16 Košice-Myslava

Tel.: +421 948 143 506

E-mail: sabo@centrumpointe.sk

Web

IČO: 53583302

DIČ: 2121505309

IČ DPH: 

Finstat
OR SR

Naša ponuka

Centrum Pointé, n.o., r. s. p.

IT a marketingové služby

____

ikonka - lokátor Pod Horou 476/51, 040 16 Košice-Myslava

+421 948 143 506

 sabo@centrumpointe.sk

Základnou službou je poskytovanie marketingových a IT aktivít, ktoré sú zamerané aj na priamy predaj tovarov a služieb v závislosti od požiadaviek partnera, v mene ktorého je služba vykonávaná. Našim partnerom tak ponúkame výnimočnú príležitosť zvýšiť svoj predaj a zákaznícku klientelu. Z pohľadu zákazníka sa jedná o jedinečné produkty, ktoré sa oproti bežnej ponuke líšia kvalitatívne, cenovo, zložením alebo kombináciou jednotlivých faktorov.
V súčasnosti spolupracujeme s mobilným operátorom, zdravotnou poisťovňou, výrobcom zariadení pre ochranu seniorov v domácnostiach, ale sme taktiež výhradným dodávateľom zdravých snackov a pochutín. Zároveň tvoríme aj vlastné portfólio zdravej výživy, ktorú sami vyrábame. V IT sektore sa snažíme vybranými spôsobmi podporovať povedomie našich partnerov vytváraním reklamy, online nákupov a prezentácií.