.

Fair Facility SK s.r.o.

Fair Facility SK s.r.o.

nimble_asset_Karta-FINAL-s-ntp

Niečo o nás

Čo ponúkame

Bezpečnostné služby, čistiace a upratovacie služby, správa nehnuteľností spojená s poskytovaním ubytovacích služieb.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Pomáhame znevýhodneným ľuďom uplatniť sa na trhu práce, začleňujeme ich do kolektívu a pracovného procesu. Vedieme ľudí k sociálno-pracovným návykom.

Podnikáme v oblastiach:

čistiace a upratovacie služby  ochrana a bezpečnosť ubytovacie a stravovacie služby

 

Základné údaje

Druh RSP: integračný

Dátum pridelenia štatútu: 13.1.2022

Počet zamestnancov: 21 a viac

Servisné poukážky: Nie

Náhradné plnenie: Áno

Platca DPH: Áno

Register partnerov verejného sektora: Áno

Adresa: T.G. Masaryka 6, 960 01 Zvolen

Tel.: +421 905 303 053

E-mail: sekretariat@fairfacility.sk

Web

IČO: 50529561

DIČ: 2120359362

IČ DPH: SK2120359362

Finstat
OR SR

Naša ponuka

Fair Facility SK s.r.o.

Zameriavame sa predovšetkým na strážne služby, upratovacie a čistiace služby. Našim cieľom je vytváranie spoločensko-prospešnej služby a to najmä podporou regionálneho rozvoja a nezamestnanosti.
Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky.

____

ikonka - lokátor E.P. Voljanského 1, 960 01 Zvolen

+421 905 303 053

sekretariat@fairfacility.sk