.

Haspo-tex, s.r.o., r.s.p.

Haspo-tex, s.r.o., r.s.p.

nimble_asset_Karta-FINAL-s-ntp

Niečo o nás

Čo ponúkame

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany a požiarnej ochrany.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Naším cieľom je podpora zamestnanosti zraniteľných a znevýhodnených osôb, vďaka čomu sa aktívne zapájajú do bežného života.

Podnikáme v oblastiach:

ochrana a bezpečnosť vzdelávanie iné (tovary a služby)

Základné údaje

Druh RSP: integračný

Dátum pridelenia štatútu: 17.12.2021

Počet zamestnancov: 1-5

Servisné poukážky: Nie

Náhradné plnenie: Nie

Platca DPH: Nie

Adresa: Ďumbierska 9, 040 01 Košice

Tel.: +421 905 488 162

E-mail: haspo-tex@outlook.com

Web

IČO: 47133341

DIČ: 2023765403

IČ DPH: 

Finstat
OR SR

Naša ponuka

Haspo-tex, s.r.o., r.s.p.

Dodávateľským spôsobom zabezpečujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany a požiarnej ochrany.

____

ikonka - lokátor Ďumbierska 9, 040 01 Košice

+421 905 488 162

haspo-tex@outlook.com