.

Hydro Real Group s.r.o.

Hydro Real Group s.r.o.

nimble_asset_Karta-FINAL-s-ntp

Niečo o nás

Čo ponúkame

Základnou prioritou našej spoločnosti už od roku 2010 je vŕtanie studní. Roky skúseností a množstvo spokojných zákazníkov sú našou najlepšou vizitkou. Poskytujeme kompletný servis od bezplatnej obhliadky a nezáväznej ponuky, až po vypracovanie celej dokumentácie pre stavebný úrad, samotné vyvŕtanie studne a zapojenie Vášho nového zdroja vody. Zameriavame sa na lokality Juhozápadného Slovenska, Podunajskej nížiny a okolia Bratislavy. V oblasti vŕtania studní poskytujeme širokú ponuku služieb, priamo či nepriamo súvisiacich s vrtnými prácami a príslušenstvom.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Primárnym cieľom našej spoločnosti ako sociálneho podniku je poskytovanie pracovných príležitostí a vzdelávanie najmä pre osoby, ktoré sú sociálne vylúčené, ktorým vytvárame stimulujúce a podporujúce prostredie. Transformáciou spoločnosti na sociálny podnik integračného charakteru sa naša spoločnosť sústredí na zamestnávanie ľudí, ktorí majú sťažené uplatnenie na trhu práce buď zo zdravotného znevýhodnenia alebo iných ako zdravotných dôvodov. Spoločenský dopad aktivít našej spoločnosti je najmä v zamestnaní znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Podnikáme v oblastiach:

stavebníctvo

Základné údaje

Druh RSP: integračný

Dátum pridelenia štatútu: 1.12.2021

Počet zamestnancov: 16-20

Servisné poukážky: Nie

Náhradné plnenie: Nie

Platca DPH: Áno

Adresa: Kajal 186, 925 92 Kajal

Tel.: +421 903 551 680

E-mail: info@vrtystudne.sk

Web

IČO: 45629579

DIČ: 2023087308

IČ DPH: SK2023087308

Finstat
OR SR

Naša ponuka

Hydro Real Group s.r.o.

Vŕtanie studní, čistenie studní, dodávka a montáž studničných šácht a čerpacej techniky, studničné šachty

____

ikonka - lokátor Kajal 186, 925 92 Kajal

+421 903 551 680

info@vrtystudne.sk