.

LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o., r. s. p., skratka L&P s.r.o., r. s. p.

LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o., r. s. p., skratka L&P s.r.o., r. s. p

Ilustračný obrázok

Niečo o nás

Čo ponúkame

Patríme medzi stabilné a silné spoločnosti v Slovenskej republike. Svojím portfóliom služieb a ich komplexnosťou sme jedineční a rozumieme korporátnym procesom.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Naša spoločnosť je spoločensky prospešná v dvoch smeroch. Prvý je integračný sociálny podnik, ktorý zamestnáva znevýhodnené a zraniteľné osoby. Druhý je všeobecný sociálny podnik, čo je v našom podaní služba pridanej spoločenskej hodnoty, a to v poskytovaní informovanosti pre FO a PO v oblasti integrácie a socializácie ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločenského a pracovného života. Uvedená služba je bezplatná a je súčasťou každej našej služby, či už existujúcej alebo novovznikajúcej.

Podnikáme v oblastiach:

čistiace a upratovacie služby ochrana a bezpečnosť

vzdelávanie účtovníctvo a poradenstvo

odevy a obuv kultúra a šport

krása-zdravie-relax reklama

Základné údaje

Druh RSP: integračný, všeobecný 

Dátum pridelenia štatútu: 13.4.2021

Počet zamestnancov: 6-10

Servisné poukážky: Nie

Náhradné plnenie: Áno

Platca DPH: Áno

Adresa: Betliarska 22, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka

Tel.: +421 948 434 088

E-mail: office@lpsa.sk

Web

IČO: 46201122

DIČ: 2023285341

IČ DPH: SK2023285341

Finstat
OR SR

Naša ponuka

LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o., r. s. p. , skratka L&P s.r.o., r. s .p.

Integračný sociálny podnik sa zameriava na poskytovanie komerčných služieb v poskytovaní informovanosti pre FO a PO v oblasti integrácie a socializácie ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločenského a pracovného života. 

____

ikonka - lokátor Betliarska 22, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka

+421 903 766 022

office@lpsa.sk

Našou snahou je zvyšovať povedomie o vzájomnej prospešnosti a užitočnosti spolupráce medzi zdravou populáciou a populáciou so zdravotným znevýhodnením.

Pre fyzické osoby je služba zameraná na:

a) oboznámenie sa s možnosťami uplatnenia sa na trhu práce,
b) získanie podpory formou kompenzácií v súkromnom a pracovnom živote,
c) analýzu stavu fyzických osôb, či spĺňajú podmienky aby mali nárok na body a) a b); ide napríklad o možnosti získania kompenzácií na osobnú asistenciu, kompenzačné pomôcky, napr. invalidný vozík, PC, multifunkčné zariadenie, výcvik s pomôckou, kúpu osobného automobilu a pod.

Pre právnické osoby je služba zameraná na:

a) oboznámenie sa s možnosťami uplatnenia integrácie a socializácie ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce,
b) získanie podpory formou kompenzácií v pracovnom živote,
c) analýza stavu právnických osôb, či spĺňajú podmienky aby mali nárok na body a) a b); ide napríklad o možnosti získania kompenzácií na pracovnú asistenciu, tvorbu pracovných miest, bezbariérovosť pracovísk a pod.

Prinášame kvalitné služby, meníme postoje ľudí a zbavujeme ich predsudkov. Prinášame moderný pohľad na sociálne podnikanie a sny o vzájomnej užitočnosti a prospešnosti znevýhodnených a zraniteľných ľudí na otvorenom trhu pretvárame na realitu. Naše služby sú zamerané na:

  • administratívu,
  • poradenskú činnosť v oblasti GDPR, BOZP a PO,
  • marketing a reklamné predmety,
  • potlač predmetov,
  • školenia zamestnancov,
  • organizovanie eventov a firemných akcií,
  • grafické práce a dizajn,
  • služby na kľúč.

Transformujeme dobré nápady do atraktívnych produktov a služieb pre našich zákazníkov a partnerov. Budeme poctení, ak si nás zvolíte ako svojho dodávateľa či partnera.