.

Mestský podnik Spišská Stará Ves, s.r.o.

Mestský podnik Spišská Stará Ves, s.r.o.

nimble_asset_Karta-FINAL-s-ntp

Niečo o nás

Čo ponúkame

Mestský podnik Spišská Stará Ves, s.r.o. vznikol ako príspevková organizácia mesta Spišská Stará Ves so štatútom právnická osoba s právnou subjektivitou.

Medzi hlavné činnosti organizácie patria: upratovacie služby, drobné stavebné a zemné práce, maliarske práce, kosenie trávnatých plôch a doprava.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Hlavným cieľom sociálneho podniku je podpora zamestnanosti znevýhodnených osôb, integrácia ľudí s fyzickým znevýhodnením. Prispievame k rozvoju služieb v obci a regióne.

Podnikáme v oblastiach:

dom a záhrada čistiace a upratovacie služby stavebníctvo
doprava ubytovacie a stravovacie služby kultúra a šport 
potraviny a nápoje odpady a recyklácia pre deti
iné (tovary a služby)

 

Základné údaje

Druh RSP: integračný

Dátum pridelenia štatútu: 22.11.2021

Počet zamestnancov: 6 – 10

Servisné poukážky: Nie

Náhradné plnenie: Nie

Platca DPH: Nie

Adresa: Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves

Tel.: +421 940 993 064

E-mail: jozef.grainda@spisskastaraves.sk

Web

IČO: 53934784

DIČ: 2121535625

IČ DPH: 

Finstat
OR SR

Naša ponuka

Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.

Medzi hlavné činnosti organizácie patria: upratovacie služby, drobné stavebné a zemné práce, maliarske práce a doprava.

____

ikonka - lokátorŠtúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves

+421 940 993 064

jozef.grainda@spisskastaraves.sk