.

MH ASIST, s. r. o.

MH ASIST, s. r. o.

Ilustračný obrázok

Niečo o nás

Čo ponúkame

Spoločnosť MH ASIST vznikla vo februári 2020, ako spoločnosť, ktorá sa zaoberá lesopestevnou činnosťou (výsadba a ošetrovanie lesa), ako aj upratovacími prácami v rámci regiónu. V tejto dobe sa sústreďujeme na budúcu nosnú činnosť spoločnosti, a to je poskytovanie služieb pri spracovaní a zhodnocovaní BRO a BRKO ( biologicky rozložiteľné a kuchynské odpady) formou edukácie, zabezpečenia technologického zázemia, ale aj reálne poskytovanie spracovania vlastnou technikou. Momentálne pracujeme aj na vybavovaní povolení pre zriadenie ambulantnej kompostárne.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Nielen že zamestnávame zraniteľné a znevýhodnené osoby, ale sa snažíme pôsobiť aj poradensky pre ostatné sociálne podniky, nakoľko sme absolvovali schvaľovací proces v rámci výzvy INVESTIČNÁ POMOC PRE SOCIÁLNE PODNIKY – NENÁVRATNÁ ZLOŽKA a tak isto pôsobiť edukatívne v oblasti ekológie.

Podnikáme v oblastiach:

čistiace a upratovacie služby účtovníctvo, poradenstvo

poľnohospodárstvo a lesníctvo 

dom a záhrada odpady a recyklácia

 

Základné údaje

Druh RSP: integračný

Dátum pridelenia štatútu: 8.4.2020

Počet zamestnancov: 16-20

Servisné poukážky: Nie

Náhradné plnenie: Nie

Platca DPH: Áno

Register partnerov verejného sektora: Áno

Adresa: Partizánska 1859/33, 038 53 Turany

Tel.: +421 905 393 725

E-mail: mh.asist@gmail.com

Web

IČO: 52952355

DIČ: 2121188487

IČ DPH: SK2121188487

Finstat
OR SR

Naša ponuka

MH ASIST

Lesopestevná činnosť, upratovacie práce, služby pri spracovaní a zhodnocovaní BRO a BRKO, poradenská činnosť pri spracovaní BRO a BRKO a zabezpečovanie technického a technologického zázemia

____

ikonka - lokátor región Turca

+421 905 393 725

mh.asist@gmail.com