.

Obecné služby Boldog, s.r.o.

Obecné služby Boldog, s.r.o.

nimble_asset_Karta-FINAL-s-ntp

Niečo o nás

Čo ponúkame

Náš podnik ponúka širší záber služieb. Od čistiacich a upratovacích prác, úpravu a údržbu záhrad, orez stromov, spracovanie drevného odpadu, služby v oblasti dobravy a prepravy osôb, a do budúcna plánujeme rozšíriť aktivity aj na pestovateľskú činnosť a výrobu štiepky/peliet. Našimi zákazníkmi sú najmä obyvatelia obce Boldog a jej okolia (mesto Senec, obec Reca), fyzické i právnické osoby a tiež obec Boldog. Ponúkame profesionálny a citlivý prístup. Pri práci používame profesionálne náradie a pomôcky, ktorých rozsah neustále rozširujeme.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Väčšinu našich zamestnancov tvoria osoby zo znevýhodnenej a zraniteľnej skupiny obyvateľstva. Zároveň svojou činnosťou prispievajú k zlepšeniu spoločenského postavenia týchto osôb vo všeobecnosti a odbúraniu mýtov o „neschopnosti“ ľudí so znevýhodnením, zapojiť sa do spoločenského a pracovného života. Zároveň svojou činnosťou napomáhajú zlepšovať životné podmienky obyvateľov obce a rozsah poskytovaných služieb.

Podnikáme v oblastiach:

 čistiace a upratovacie služby dom a záhrada

 stavebníctvo  doprava

kultúra a šport odpady a recyklácia

 iné (tovary a služby) poľnohospodárstvo a lesníctvo

Základné údaje

Druh RSP: integračný

Dátum pridelenia štatútu: 24.10.2023

Počet zamestnancov: 6-10

Servisné poukážky: Nie

Náhradné plnenie: Nie

Platca DPH: Áno

Adresa: Boldog 89, 925 26

Tel.: +421 911 350 552

E-mail: podnik@boldog.sk

Web

IČO: 55583229

DIČ: 2122033936

IČ DPH: SK2122 033 936

Finstat
OR SR

Naša ponuka

Obecné služby Boldog

____

ikonka - lokátor Boldog 89, 925 26

+421 911 350 552

 podnik@boldog.sk

Náš RSP sa zaoberá upratovacími a čistiacimi službami, tepovaním, údržbou záhrad a verejných priestranstiev, kosením, orezávaním stromov, spracovaním drevného odpadu, drobnými stavebnými prácami, dopravnými a prepravnými službami