.

Projman s.r.o.

Projman s.r.o.

nimble_asset_Karta-FINAL-s-ntp
Logo

Niečo o nás

Čo ponúkame

Sme spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti získavania grantov a dotácií, prípravy a riadenia projektov, poskytovania administratívnych služieb a tvorby strategických dokumentov.

Našimi zákazníkmi sú spoločnosti, ktoré chcú získať grant, potrebujú pomôcť s realizáciou projektu alebo nemajú dostatočné administratívne kapacity.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Cieľom nášho podnikania nie je maximalizácia zisku, ktorý sa rozdeľuje medzi individuálnych vlastníkov, ale poskytovanie spoločensky prospešných služieb.
Znevýhodneným zamestnancom dávame možnosť na sebarealizáciu. Vďaka tomu sa popri zamestnaní zapájajú do bežného života.

Podnikáme v oblastiach:

účtovníctvo a poradenstvo iné (tovary a služby)

Základné údaje

Druh RSP: integračný

Dátum pridelenia štatútu: 9.12.2021

Počet zamestnancov: 6 – 10

Servisné poukážky: Nie

Náhradné plnenie: Nie

Platca DPH: Áno

Register partnerov verejného sektora: Áno

Adresa: Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina

Tel.: +421 903 709 825

E-mail: projman@projman.sk

Web

IČO: 47529962

DIČ: 2023929941

IČ DPH: SK2023929941

Finstat
OR SR

Naša ponuka

Projman s.r.o.

Poskytujeme poradenské a administratívne služby

____

ikonka - lokátor Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina

+421 903 709 825

projman@projman.sk