.

SVDM s. r. o.

SVDM s. r. o.

Ilustračný obrázok

Niečo o nás

Čo ponúkame

Primárne sa spoločnosť vo všetkých svojich aktivitách sústredí na podporu cirkulárnej ekonomiky. Prostredníctvom tovarov (bezobalová drogéria), služieb (konzultácie, odborné poradenstvo v oblasti CE), podujatí (kurzy, swapy, prednášky), vzdelávania (verejnosť a školy) a prevádzkovania reuse centier dáva zákazníkom nástroje na udržateľnejší život, ohľaduplnejší k prírode i k ostatným.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Spoločenský dopad spočíva v ochrane životného prostredia, vzdelávaní a výchove, rozvoji duchovných a kultúrnych hodnôt a v poskytovaní sociálnej pomoci organizáciám a ľuďom v núdzi. Dopadom je budovanie zodpovednej, uvedomelej a spravodlivej spoločnosti prostredníctvom osvojovania si nových zručností a vedomostí, ako i generovanie sociálneho kapitálu.

Podnikáme v oblastiach:

vzdelávanie pre deti

odpady a recyklácia iné (tovary a služby)

Základné údaje

Druh RSP: všeobecný 

Dátum pridelenia štatútu: 9.7.2020

Počet zamestnancov: 11-15

Servisné poukážky: Nie

Náhradné plnenie: Nie

Platca DPH: Nie

Register partnerov verejného sektora: Áno

Adresa: Ulica Hospodárska 45, 917 01 Trnava

Tel.: +421 904 849 122

E-mail: ahoj@baterkaren.sk

Web

IČO: 52433897

DIČ: 2121031759

IČ DPH: 

Finstat
OR SR

Naša ponuka

Baterkáreň

Baterkáreň v sebe skrýva bezobalovú drogériu, miesto pre podujatia, vzdelávanie, dobrovoľníctvo a 1. reuse centrum na Slovensku, v ktorom mesačne vrátime do obehu viac ako 1000 ks zdanlivo nepotrebných vecí (oblečenie, knihy, hračky, rastliny, …).

____

ikonka - lokátor Starohájska 1, 917 01 Trnava

+421 904 849 122

ahoj@baterkaren.sk

Reuse Centrum Back2Life

Prevádzka sa zameriava výlučne na kolobeh predmetov. Reuse centrum je miestom, do ktorého môžu zákazníci priniesť nepotrebné, no funkčné predmety a odniesť si predmety prinesené inými zákazníkmi za symbolické príspevky. Nájdu tu potreby do domácnosti, knihy, hračky, potreby na cestovanie či šport, detské potreby, …

____

ikonka - lokátor Jána Bottu 27/A, 917 01 Trnava

+421 904 849 122 

obchodik@sauvedom.sk